Verdrag OAS slaat diep in Surinaamse samenleving

9

12/07/2018 10:59 – Wilfred Leeuwin

Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO – In de Nationale Assemblee wordt donderdag verder gesproken over het verdrag van de organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), dat landen in staat stelt veroordeelden in hun eigen land hun straf te laten uitzitten. “Het verdrag slaat diep in de Surinaamse samenleving”, zei dinsdag bij de eerste vergadering, DOE-parlementariër Carl Breeveld. Uitvoeren van de randvoorwaarden die in het verdrag zijn opgenomen lijken een onmogelijkheid voor Suriname en legt de zwakke positie van het het overheidsapparaat volledig bloot.

“Het gebrek aan middelen bij de overheid wreekt zich en ook justitie moet daaraan geloven. Wij hebben schaarse middelen om uitvoering te kunnen geven aan het verdrag”, zegt Breeveld. Volgens de DOE-topper moet voorkomen worden dat het overbrengen van veroordeelde Surinamers in het buitenland nieuwe problemen voor de samenleving creëert. Hij verwijst naar een artikel in het verdrag dat het gebrek aan middelen om uitvoering te geven aan voorwaarden herhaling van strafbare feiten met zich meebrengt.

Het grote doel van het verdrag is een bij de OAS ontwikkelde visie voor resocialisatie. Dat de Surinaamse gevangenissen overbevolkt zijn is slechts een van de vele mankementen bij het naleven van het verdrag. Breeveld en ook andere parlementariërs willen wanneer de regering vandaag in eerste ronde aan het woord komt precies weten welke beleidsmaatregelen zijn getroffen om het verdrag te kunnen naleven.

RossellieCotino (NDP), voorzitter van de parlementaire commissie, zei bij de behandeling al dat de talloze ministers die het ministerie hebben geleid allemaal hun eigen visie hebben gehad over een goed resocialisatie proces, maar dat het altijd maar bij praten is gebleven. De regering heeft het voornemen om het openbaar ministerie en wel het parket van de procureur generaal als autoriteit te belasten met de naleving van het verdrag, Breeveld vraagt zich af in hoeverre het parket equipe en versterkt is  om deze taak op zich te nemen.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen