'Bestrijden Aziatische bosmug in Flevoland heeft geen zin meer'

30

Daarvoor pleiten onderzoekers van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omdat de bestrijding op nieuwe vestigingslocaties wel effectief kan zijn, is geadviseerd om bestrijding daar wel op te pakken.

De Aziatische bosmug (Aedes japonicus) werd in 2012 aangetroffen in Nederland en bleek destijds al in grote delen van Lelystad voor te komen. Deze mug speelt mogelijk een rol bij de overdracht van een zeldzame ziekte die voorkomt in een klein deel van de Verenigde Staten.

Uitroeien

Daarom is destijds geadviseerd om de populatie van deze mug te beheersen, maar niet koste wat kost uit te roeien. Inmiddels blijkt uit monitoring dat de mug zich op meer plaatsen in de regio heeft gevestigd. Daarmee wordt het steeds moeilijker om de Aziatische bosmug op deze locatie te bestrijden, en staan de kosten niet meer in verhouding tot het effect en de risico’s.

NVWA heeft de afgelopen twee jaar meer dan 13.000 Aziatische bosmuggen aangetroffen in de buurt van Lelystad.