Kanker grootste doodsoorzaak in Nederland

14

Meer mannen dan vrouwen sterven aan kanker, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 is kanker bij mannen in 35 procent van de sterfgevallen de oorzaak geweest, tegenover 27 procent bij vrouwen. 

Het aantal mensen dat doodgaat aan kanker is opnieuw gestegen in vergelijking met de afgelopen jaren. In 2016 gingen 45.279 mensen dood aan de ziekte; in 2015 en 2014 ging het om 44.195 en 42.984 mensen. 

Na kanker zijn hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaken. “Bij dertig- tot tachtigjarigen is kanker het vaakst de doodsoorzaak”, aldus het CBS. “Ook hart- en vaatziekten komen in die groep veel voor als doodsoorzaken. Bij personen vanaf tachtig jaar zijn hart- en vaatziekten met 30 procent de belangrijkste oorzaak van sterfte.”

Ook bij kinderen in de leeftijd van één tot vijftien jaar is kanker doodsoorzaak nummer één (20 procent), samen met een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Hieronder worden bijvoorbeeld een ongeval en zelfdoding gerekend.  

Zelfdoding

Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van jongeren (vijftien tot dertig jaar) overlijdt door een niet-natuurlijke oorzaak. Hieronder horen ongevallen en zelfdoding. Dit kwam in 2017 neer op ruim 53 procent van de doodsoorzaken, tegenover ruim 50 procent in het jaar daarvoor. 

Volgens het CBS ligt de oorzaak vooral in de stijging in het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt. Vorige week bleek al dat in Nederland 1.917 mensen in 2017 een einde aan hun leven maakten, 23 meer dan in 2016. 

Vooral onder tieners was de stijging opvallend; er overleden in 2017 33 meer jongeren door zelfmoord dan in 2016. 

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.