RC verlengt voorarrest verdachten zeeroof

8

16/05/2018 16:17 – Ivan Cairo

Een boothouder doet voorstellen aan jusitieminister Stuart Getrouw om registratiepasjes te verstrekken aan Guyanese vissers. Foto: Ivan Cairo  

PARAMARIBO – De rechter-commissaris in strafzaken (rc) heeft maandag de inverzekeringstelling van alle verdachten die zijn aangehouden in het onderzoek naar de recente gewelddadigheden voor de Surinaamse kust verlengd met dertig dagen. Hun aanhouding en inverzekeringstelling is rechtmatig bevonden door de rechter. Intussen is het contactverbod van één van de verdachten door het Openbaar Ministerie opgeheven.

Dit bevestigt zijn advocaat Greg Sietaram tegenover de Ware Tijd. Hij heeft intussen een onderhoud gehad met de man, een taxichauffeur. Volgens de strafpleiter gaat het bij deze cliënt duidelijk om een geval waarbij de man op het verkeerde tijdstip aanwezig was op de verkeerde plek. De taxichauffeur zou toevalig op een lokatie zijn geweest waar de politie op gegeven moment binnenviel en aanwezigen arresteerde. De man zou niets te maken hebben met de recente overvallen op vissersboten voor de kust.

Sietaram zegt nog deze week op basis van artikel 54a van het wetboek van Strafvordering een verzoek te zullen richten aan de rechter-commissaris om zijn cliënt in vrijheid te stellen. Binnen vierentwintig uur, nadat het verzoek ter kennis van de rechter-commissaris is gebracht, wordt de verdachte gehoord of daartoe opgeroepen. Nadat de verdachte is gehoord beslist de rechter-commissaris zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Daarbij wordt getoetst of de inverzekeringstelling rechtmatig is. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdachte kan tegen het besluit van de rc in beroep gaan bij het Hof van Justitie indien ze het daar niet mee eens zijn. Evenwel kan het OM alleen in beroep gaan indien op het misdrijf waarvoor de verdachte is aangehouden een gevangenisstraf van minstens acht jaar op staat. Het Hof van Justitie beslist uiterlijk binnen drie dagen over het beroep.

Share on Facebook