Groot deel basisscholen in noorden dicht wegens in staking

7

Foto: ANP

Ondanks een recent akkoord over verlaging van de werkdruk, leggen juffen en meesters het basisonderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe woensdag gewoon plat. Ze moeten meer salaris krijgen, vinden ze, gesteund door de bonden.

Er zijn meerdere stakingsbijeenkomsten in de noordelijke provincies, maar de grootste is in de Suikerfabriek in Groningen.

Volgens de organisatoren is de actiebereidheid nog steeds erg groot. De actievoerende partijen, verenigd in het PO-Front, hebben aan de hand van het nieuwe werkdrukakkoord opnieuw vastgesteld dat ”actievoeren helpt”.

Groot probleem blijft echter het tekort aan onderwijskrachten en daarom moet het loon verder omhoog. Samen met een verminderde werkdruk moet dat het werk aantrekkelijker maken en beter onderwijs opleveren.

Eerder is 270 miljoen euro voor salarissen toegezegd. Het PO-Front eist 900 miljoen. Deze eis leidde eerder al tweemaal tot een landelijke staking.

Meer leraren in opleiding

De Volkskrant meldt woensdag dat zich tot nu toe veel meer studenten hebben gemeld voor een lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Uit cijfers van de hogescholen en een rondgang bij pabo’s blijkt dat de opleidingen bijna 15 procent meer aanmeldingen hebben ontvangen dan vorig jaar rond deze tijd. Voor deeltijdopleidingen is die stijging zelfs meer dan 50 procent.

De stijgingen zouden te maken hebben met het lerarentekort, waardoor afgestudeerde leraren vrij zeker zijn dat ze werk zullen vinden.