E-mail Engeland ‘geen protest’ over Kosovo

19

21/11/2017 09:07 – Eliézer Pross

Het ministerie van Buitenlandse Zaken. Foto: dWT  

PARAMARIBO – Een hoge Britse diplomaat heeft op een ongebruikelijke manier gevraagd om minister YldizPollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (Buza) te mogen spreken. Hij wilde het met haar hebben over het besluit van de regering om de erkenning van Kosovo’s staatkundige onafhankelijkheid in te trekken. “Het was geen protestbrief, noch een diplomatieke nota”, verduidelijkt Michiel Raafenberg, waarnemend hoofd Geo-Politieke Aangelegenheden op het ministerie van Buza.

Er is slechts een e-mail gestuurd namens de niet-residerende ambassadeur van Engeland voor Suriname, Greg Quinn, naar het hoofd van de afdeling Protocol van het ministerie, met het verzoek. Er zijn berichten in Servische media verschenen waaruit blijkt dat hun minister van Buitenlandse Zaken, Ivica Dacic, bevestigt dat Groot-Brittannië protest heeft “aangetekend bij Suriname.”

Dacic zou dat aan journalisten hebben verteld kort voor aanvang van een vergadering van zijn politieke partij die deel uitmaakt van de coalitie. Zijn land is bezig met een agressief diplomatiek beleid om de erkenning van Kosovo door landen zoveel mogelijk te bestrijden of te laten terugdraaien

André Misiekaba, voorzitter van de vaste parlementaire commissie voor Buza vindt het onacceptabel dat de Britse diplomatieke vertegenwoordiging op een “gênante” manier de zaak wil bespreken. “Wij zijn een soeverein land. Als een mogendheid opheldering van Suriname wil hebben, moet dat via de officiële kanalen worden gevraagd met een diplomatieke nota.”

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen eerder deze maand in De Nationale Assemblee heeft de oppositie scherpe kritiek geuit op het wisselvallige buitenlandbeleid van de regering dat een verkeerd signaal stuurt. De erkenning van Kosovo door Suriname zou amper een jaar hebben geduurd. De regering van dat land heeft geprotesteerd tegen het besluit en geeft aan dat het in strijd is met internationale verdragen. 

Maar Misiekaba verdedigt het besluit van de regering en wijst erop dat soevereine landen wel van inzicht kunnen veranderen. “Niemand noemt Groot-Brittanië een paria Staat omdat het besloten heeft uit de Europese Unie te treden. Ook de Verenigde Staten stapt uit diverse internationale verdragen in het eigen nationaal belang”, stelt de politicus.