‘Reorganisatie politie nog werk in uitvoering’

11

Foto: ANP

De Nationale Politie is allesbehalve een goed geoliede machine. Vijf jaar na het begin van de reorganisatie van de politie zijn er nog allerlei problemen, zoals een complexe gezagsstructuur. Het is werk in uitvoering.

Tot deze conclusie komt een commissie die onderzoek deed naar de stand van zaken bij de hervorming van de politie.

Vijf jaar geleden begon de vorming van de Nationale Politie, die een eind maakte aan de regionale korpsen die als koninkrijkjes en eilanden zouden opereren. Een betere politie-organisatie moest uiteindelijk leiden tot een veiliger Nederland. De commissie-Kuijken maakte een eerste balans op.

De snelle invoering van de Nationale Politie blijkt een ”tweesnijdend zwaard” te zijn geweest. Er werd een doorbraak geforceerd op een dossier dat in het verleden al meerdere malen tot lange patstellingen had geleid, aldus de commissie. ”Daarvoor is ook een flinke prijs betaald.” Het heeft grote impact gehad op mensen en verhoudingen binnen de organisatie.

 

Bijstellen

In 2015 werden de plannen bijgesteld en dat was broodnodig, stelt de commissie. Net als de vervanging van de eerste korpschef Gerard Bouman hielp het de gemoederen enigszins te bedaren. Maar er is meer nodig.

De commissie vindt onder meer dat het ministerie van Justitie en Veiligheid nog te veel rollen heeft bij de politie. Hij is ”eigenaar”, dan weer opdrachtgever of opdrachtnemer en heeft gezag over een paar taken. De korpschef van de Nationale Politie zou juist meer macht moet krijgen.

De commissie-Kuijken zegt niet te kunnen vaststellen of de grootscheepse reorganisatie heeft geleid tot een beter presterende politie-organisatie. Wellicht lukt dat wel bij een nieuwe evaluatie over vijf jaar.

 

Minister

Het kabinet neemt de aanbevelingen over verdere aanpassingen bij de Nationale Politie heel erg serieus. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie) donderdag na ontvangst van het kritische rapport.

De bewindsman wil komend voorjaar met een standpunt komen. “Ik ga er de komende tijd mee aan de slag”, aldus Grapperhaus. Hij zegt het rapport “in open dialoog” te gaan bespreken met onder anderen de korpschef, burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politievakbonden.

Hij wilde niet al ingaan op de concrete aanbevelingen, zoals de overdracht van bevoegdheden van de minister naar de korpschef.

 

ICT-systeem

Uit een eindrapport blijkt ook dat door de samenvoeging van de 26 korpsen naar één korps, ook het nieuwe ICT-systeem nog lang niet op orde is. Een reorganisatie van het systeem zou eind dit jaar klaar moeten zijn, maar het zal nog jaren duren, zo is de verwachting.

Door het samenvoegen van alle korpsen is het noodzakelijk dat de politie één integraal computersysteem krijgt. Op die manier kunnen agenten in alle regio´s op dezelfde manier hun dagelijkse werk sneller en beter doen. De vertraging betekent dat de korpsen allemaal nog met hun eigen, verouderde systemen werken.

Dat is zorgelijk en brengt risico´s met zich mee, concludeert de toezichthouder op het ICT-beleidsprogramma donderdag in het eindrapport. ”De informatietechnologie is nog steeds een lappendeken bij basiszaken zoals registratie van informatie, aangiftes en onderzoeken”, zegt voorzitter Tom Rodrigues.

Volgens hem heeft de politie in zes jaar tijd veel gedaan aan ICT, maar er had nog veel meer gemoeten. Rodrigues wijst erop dat afspraken met de Tweede Kamer niet volledig zijn nagekomen. Tegelijk zijn er met het beschikbare geld dingen gerealiseerd die níet waren afgesproken. Zo hebben alle agenten nu een app op hun mobieltje waarmee ze sneller informatie kunnen opvragen en invoeren.

Er ligt nu wel een fundament onder het ICT-systeem. ”De stabiliteit is zeker verbeterd. Applaus hiervoor.” Maar nu moeten er nog twee grote computersystemen komen om het werkproces voor agenten en rechercheurs te stroomlijnen. Daarnaast moet volgens Rodrigues meteen op verdere vernieuwing worden ingezet. ”Een systeem gaat maar zeven tot tien jaar mee.”

 

Akerboom

De politieleiding erkent de vertraging. Korpschef Erik Akerboom denkt dat er nog drie tot vijf jaar nodig is om het systeem klaar te krijgen. Volgens hem is het complex om ICT-systemen samen te voegen, laat staan 26 systemen die elke dag volop in gebruik zijn.

Dick Heerschop, de ICT-topman bij de politie, stelt dat de politie nu ”ook wel alles kan, maar het is inefficiënt en onnodig duur”. Volgens hem staat het fundament en kan vanaf nu ”het huis” worden gebouwd.

Door: ANP/NU.nl