COMMENTAAR: Bewustwording bij stroomverbruik

28

 

PARAMARIBO – MEESTAL GAAN MENSEN pas zuiniger leven als ze prijsverhogingen daadwerkelijk in hun portemonnee voelen. Surinamers hebben vaak – terecht – geklaagd dat het leven alsmaar duurder wordt. In veel gevallen winkelt men al geruime tijd bewuster en worden prijsvergelijkingen gemaakt. Weliswaar wordt daarbij niet altijd op de kwaliteit gelet. Met het water- en energieverbruik is sinds ‘mensenheugenis’ bijna achteloos omgesprongen omdat de tarieven bijna verwaarloosbaar laag waren. Toen – vooral bij elektriciteit – de tarieven werden aangepast groeide de bewustwording.

De besparing door huishoudens en bedrijven gaat zover dat de EBS nu zelfs elektriciteit overhoudt. Dat mag geconcludeerd worden uit het verbruik in de traditionele piekuren. Er zijn perioden geweest dat de EBS niet kon voldoen aan de vraag, omdat apparaten à la dol in gebruik of in bedrijf waren. Nu is dat anders. Zonder te vroeg te juichen mogen wij concluderen dat het met de dienstverlening ook beter gaat. Stroomuitval komt nog wel voor, maar het aantal keren dat dit gebeurt is flink teruggelopen.

De EBS is zich er van bewust dat ze niet mag achterblijven op de ontwikkelingen in het buitenland en denkt bijvoorbeeld aan prepaidkaarten voor elektriciteit zoals al in sommige landen in de regio gebeurt. Er zijn ook plannen om het systeem van ‘slimme meters’ in te voeren, waarbij meteropnemers overbodig worden. De metersstanden worden namelijk in de fabriek zelf afgelezen. Het is belangrijk dat de EBS in elk geval de moderne technologie in de gaten houdt.

Belangrijk is dat bij het uitvoeren van vernieuwingsplannen de consumenten terdege worden voorgelicht over hoe systemen werken, hoe ermee om te gaan en wat de verbeteringen of voordelen zijn. Eén van de ideeën van de EBS is het vervangen van de straatverlichting door ledlampen. Ze zijn duur in aanschaf, maar duurzaam en zuinig in gebruik. In dit geval zal het mes aan twee kanten snijden. De burgers krijgen betere straatverlichting en de overheid krijgt van de EBS een lagere rekening.

Vernieuwing van straatverlichting is overigens een idee dat al tientallen jaren speelt. Er zou zelfs onderscheid gemaakt worden tussen primaire en tertiaire wegen. Het is grotendeels bij plannen gebleven, maar de huidige aanpak geeft hoop op realisatie. De EBS heeft eerder veel kritiek over zich heen gekregen. Nu schijnt het tij te keren. De consument zal er hopelijk garen bij spinnen, maar intern moet het bedrijf ook orde op zaken stellen om uiteindelijk het punt te bereiken van een gezonde onderneming.