Koopkrachtversterking ambtenaren verruimd

43

12/08/2017 08:42 – Naomi Hoever

Foto: dWT  

PARAMARIBO – Vanaf eind augustus zullen veertigduizend landsdienaren een verhoogde koopkrachtversterking ontvangen van SRD 600. In 2015 hadden ambtenaren en aan hen gelijkgestelden SRD 100 ontvangen. De koopkrachtversterking die SRD 375 bedraagt, wordt vanaf eind augustus verhoogd naar 500 met de SRD 100 die in 2015 was toegekend erbij opgeteld.

Volgens Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties, krijgen alle ambtenaren dit bedrag. Op basis van de verhogingen die de leerkrachten hebben ontvangen worden de salariscorrecties voor de landsdienaren doorgevoerd. “We praten over gelijkgericht zijn. Als arbeidersklasse gaan wij erop vooruit.” In januari worden de lonen van alle landsdienaren aangepast.

De leerkrachten zijn bij de verhoging van eind augustus niet meegenomen, omdat zij eind maart hun nettoverhoging hebben ontvangen. Ook is het volledige herwaarderingsprogramma voor leerkrachten eind mei uitgevoerd. Onderwijsgevenden die vallen onder graad 1 tot en met 2b zijn met netto SRD 500 erop vooruitgegaan. Dit kregen ze al vanaf januari, maar vanaf mei is het een vast bedrag. Hierna is het verhoogd. Vanaf graad 2 c tot 4 is met 100 procent vooruitgegaan.

Het ministerie van Financiën heeft alle ministeries aangeschreven dat de koopkrachtversterking het resultaat is van de besprekingen met de vertegenwoordigers van verschillende ambtenarenbonden. Vandaar dat de regering heeft besloten om over de periode augustus tot en met december 2017 het bedrag op te trekken. Aan de ministeries is gevraagd om op basis van hun begroting de middelen beschikbaar te stellen. De minister vraagt expliciet om het bedrag apart op te brengen op het salarisstrookje.