COMMENTAAR: Vergooide jaren

44

Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – OPNIEUW MOET WORDEN vastgesteld dat er bij de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) geen eenduidig beleid is. Voorzitter John Krishnadath zegt dat in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur met de onlangs opgestapte technisch directeur Ronald Kolf, en met diens voorganger Kenneth Jaliens is gesproken.

Met deze stap blijkt weer eens dat er geen beleid is. Bij het aantreden van Krishnadath als voorzitter werd voor Kolf gekozen. Door de credits van Jaliens bij de KNVB viel zijn ontslag daar niet in goede aarde en kwam er abrupt een einde aan de samenwerking van de Nederlandse bond met de SVB. In de periode Louis Giskus steunde de Nederlandse organisatie de SVB op alle fronten. Van het geld dat de Wereld Voetbalbond (Fifa) jaarlijks aan de nationale bonden uitkeert, spendeerden de Nederlanders het overgrote deel zelfs aan de SVB.

Nadat Krishnadath ondoordacht de termijn van Jaliens, de belangrijkste man van de KNVB in Suriname en de regio, niet verlengde viel nagenoeg alle steun weg. De wisseling van de wacht bracht ook vertraging in de ontwikkeling van het voetbal. Het is alom bekend dat Jaliens meer de Nederlandse voetbalvisie heeft en Kolf niet. Het beleid dat Jaliens had uitgezet werd terstond aan de kant geschoven. Nadat de SVB de hulp van de KNVB had ingeroepen in bepaalde zaken en een afvaardiging zelfs naar Nederland ging voor overleg, was dat waarschijnlijk een duidelijk sein voor Kolf.

Wetende dat de Nederlanders hun wil en visie zouden willen doordrukken als zij die hulp zouden verlenen, besloot Kolf de eer aan zichzelf te houden en te bedanken. Als de nieuwe technisch directeur er een wordt met de visie van de Nederlanders houdt dat dan in dat de ontwikkeling van het Surinaamse voetbal vier jaar lang stil heeft gelegen. In die vier jaar heeft Suriname dan veel misgelopen. Die uitspraak deden de Nederlanders ook en zij verwezen zelfs naar Curaçao.

Dat eiland is Suriname voorbij gestreefd in voetbal, was de afgelopen week bij de Concacaf Gold Cup aanwezig en heeft zelfs een uitnodiging voor de eerstvolgende editie van de Copa America. Suriname is weer eens het slachtoffer geworden van ondoordachte handelingen en of besluiten van bestuurders die duidelijk geen affiniteit hebben met voetbal. Wij zijn weer terug bij af.